Fortidens vitner

Av Allesandro Stenico (2015)

Om kunstverket

Den første kunstneren her ute var italieneren Allesandro Stenico som i 2005 reiste skulpturen Fortidens vitner. Disse to abstrakte søylene er lagd av en stor blokk med granitt fra steinbruddet ved Urdal. Der ble den store blokka splittet i to og formet til en maskulin og en feminin søyle. Hvilken søyle som er av hvilket kjønn er opp til hver enkelt å vurdere.

Relaterte artikler