Havtegn

Av Hans - Ove Granath (2000)

Om kunstverket

En av hjørnesteinene for Hvalerøyenes nåværende eksistens som samfunn er det under århundrede/årtusende felles utarbeidede navigasjonsspråk som har muliggjort for kystbefolkninger å utnytte havet som en ressurs og kommunikasjonsplattform. Intensjonen med utsmykkingen er at den som er innviet i denne kunnskap skal være i stand til å navigere seg gjennom det artifisielle øylandskapet på fremsiden av Hvalerhallen og landstige trygt ved inngangspartiet.

Relaterte artikler